Kokokauden kokeet Pohjois-Savossa

AJOK  20.8.2019 - 28.2.2020
IAJOK 1.12.2019 – 28.2.2020
KEAJ   20.8.2019 - 28.2.220

Järjestäjä: Pohjois-Savon Kennelpiiri ry
Osallistumismaksu: 20 €
Tilille: FI0354823720003185, pyydetään käyttämään viitenumeroa

AJOK: 20.8.2019-29.2.2020, kokokauden koe, järj. Pohjois-Savon kennelpiiri r.y., ilm. . Osm. 20,00€ FI03 5482 3720 0031 85 viite 2309. Lisät. Ilmoittautuminen edellisenä päivänä ylituomarille. Kokeita ottavat vastaan Pohjois-Savon Kennelpiirin alueen ylituomarit, jotka löytyvät osoitteesta: https://www.kennelliitto.fi/yhteystiedot/ylituomarit. 

IAJOK: 1.12.2019-29.2.2020, , Kokokauden koe, järj. Pohjois-Savon kennelpiiri r.y., ilm. . Osm. 20,00€ FI03 5482 3720 0031 85 viite 2341. Lisät. Kokeeseen voivat osallistua kaikki Pohjois-Savon Kennelpiirin jäsenyhdistysten jäsenet
omistamillaan koirillaan. Pohjois-Savon Kennelpiirin alaiset ketunajokokeen ylituomarit toimivat ylituomarina:
http://www.kennelliitto.fi/yhteystiedot/ylituomarit.

KEAJ: 20.8.2019-29.2.2020, , Kokokauden koe, järj. Pohjois-Savon kennelpiiri r.y., ilm. . Osm. 20,00€ FI03 5482 3720 0031 85 viite 2338. Lisät. Ilmoittautuminen edellisenä päivänä ylituomarille. Kokeita ottavat vastaan Pohjois-Savon
Kennelpiirin alueen ylituomarit, jotka löytyvät osoitteesta: https://www.kennelliitto.fi/yhteystiedot/ylituomarit.

Koetallennusohjelma löytyy SAJ:n sivuilta. Koepaperit tehdään ao. ohjelmaa hyväksikäyttäen sähköisesti, jotka lähetetään ohjelman kautta sähköisesti Matti Karppiselle, email maheil@outlook.com, HUOM, Hannu Voutilainen ei toimi enää tarkastajana. Maastokortteja saatte vastaanottavilta ylituomareilta tai tulostamalla sivustolta.

Pohjois-Savon Kennelpiirin alueen KEAJ ylituomarit ottavat vastaan myös IAJOK kokokauden kokeita Pohjois-Savon Kennelpiirissä. 

==================

Kokokauden mittaisten kokeiden toimintaohje:                           

Koko koekauden kestävän kokeen tarkoituksena on madaltaa kokeeseen osallistumisen kynnystä ja tehdä kokeen suorittamisesta mahdollisimman helppoa. Asiointi ja yhteydenpito tapahtuu pääasiassa puhelimitse. Ylituomari voi kuitenkin niin harkitessaan edellyttää koiranomistajan sekä palkintotuomarin/-tuomareiden henkilökohtaisesti osallistumaan ylituomarin puhutteluun. Kokeen onnistumisen ja sujuvuuden kannalta on tärkeää että kaikki osapuolet tietävät omat tehtävänsä. Asioista tulee sopia etukäteen ja kaikilla on oltava tiedossa toistensa yhteystiedot. Järjestäjä Koejärjestelyistä vastaa Pohjois-Savon Kennelpiiri. Koe suoritetaan Pohjois-Savon kennelpiirin alueella.

Osanottomaksu on 20 €, joka tulee maksaa ennen koetta Pohjois-Savon Kennelpiirin tilille FI03 5482 3720 0031 85, viitteellä 13, josta Pohjois-Savon kennelpiiri maksaa ylituomarille 10 € / koira hänelle aiheutuneista matka- ja purkutilaisuuden kahvituskuluista. Koemateriaalin kustantaa Kennelpiiri ja se sisältyy ilmoittautumismaksuun, eikä osallistujalta peritä näistä erillistä maksua. Kokeeseen ilmoittautuminen Kokeeseen ilmoittaudutaan suoraan Pohjois-Savon Kennelpiirin alueen ylituomarille, jotka löytyvät
Kennelliiton rekisteristä osoitteesta: http://www.kennelliitto.fi/yhteystiedot/ylituomarit. Poikkeuksen tekee, mäyräkoirien ajokokeessa vaaditaan ennakkoilmoittautuminen ja hyväksytään kaikki Suomen MÄAJ ylituomarit, koska ylituomareita on niin vähän.

Ilmoittautuminen suoritetaan viimeistään koepäivää edeltävänä päivänä puhelimitse. Koiranohjaaja tilaa hyvissä ajoin maastokortit alla mainitulta henkilöltä tai ylituomarilta, jos hänellä niitä itsellään ei ole. Ylituomaripuhuttelu Ylituomari pitää koeryhmälle ylituomaripuhuttelun ja tarkastaa koiran osallistumisoikeuden. Ylituomari tarkistaa palkintotuomarin /rien arvosteluoikeuden /t ja hyväksyy tämän/nämä. Koepäivän iltana koesuorituksen jälkeen tulee sovitun palkintotuomarin puhelimitse antaa selvitys
ylituomarille päivän koetapahtumista. Samalla sovitaan kokeen purkutilaisuus, jos sitä ei ole aiemmin jo sovittu.

Kokeen purkutilaisuus Kokeen purkutilaisuus tulee pitää iimeistään viikon kuluessa koepäivästä sille ylituomarille, jolle on ilmoittauduttu kokeeseen. Purkutilaisuuteen tulee osallistua palkintotuomari/t ja koiraa kokeissa ohjannut henkilö (omistaja tai ohjaaja), joka ottaa mukaansa kokeiltavan koiran rekisterikirjan, josta tulee käydä ilmi, että koira on tunnistusmerkitty, rokotustodistukset sekä kuitin suoritetusta osanottomaksusta. Ylituomarin vaatiessa myös koekoira tulee ottaa mukaan purkutilaisuuteen. Jokainen koesuoritus on erillinen koe, josta täytetään koirakohtainen pöytäkirja ja oma koepöytäkirja. Koeajaksi merkitään kokeen suorituspäivä. Koetulos on voimassa, kun ylituomari on vahvistanut pöytäkirjat. Ylituomari lähettää tarkistamansa ja allekirjoituksellaan vahvistamansa koepöytäkirjan, koirakohtaisen pöytäkirjan sekä maastokortin viikon kuluessa Kennelpiirin nimeämälle koepöytäkirjan tarkastajalle.

Ylituomareiden yhteystiedot löytyvät: http://www.kennelliitto.fi/yhteystiedot/ylituomarit

AJOK, BEAJ, IAJOK, KEAJ kokeissa käytetään vain Pohjois-Savon ylituomareita!

Pohjois-Savon Kennelpiiri ry

Tärkeitä linkkejä: